Untitled Document
  
  
  
  
ALTYAPI PROJELERİMİZ
  • Atıksu Kanalı İnşaatı
  • İçmesuyu Kanalı İnşaatı
  • Yağmursuyu Kanalı İnşaatı
  • Su Terfi Hattı İnşaatı
ÜSTYAPI PROJELERİMİZ
  • Gürpınar Mh Konut Projesi
  • Gümüşhane Telekom Santral Binası Güçlendirme ve Tadilatı Yapılması İşi
ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİMİZ
  • Sokak Açma İşlerimiz
  • Parke Döşeme İşlerimiz
DİĞER ÇEŞİTLİ PROJELERİMİZ
  • Korkuluk ve Demir İşlerimiz
  • Diğer Çeşitli İşlerimiz
Kalite Belgelerimiz
Avrupa Birliği’ne girme aşamasındaki Türkiye’den, modern ulaşım yolları, içme suyu atıksu ve yağmursuyu şebeke hatları, elektrik, doğalgaz ve benzeri altyapı sorunlarının belirli seviyelerde çözülmüş olması inşaat sektörünün üstlendiği yaşamsal işlevlerden en öncelikli olanıdır. Şehir hayatını biçimlendiren, sürekli gelişen ve büyüyen müşteri profilimizle sahip olduğumuz deneyimlerin ışığında, Tekin Yapı olarak 2006 yılından beri faaliyet göstermekte ve şehir hayatını yaşanılabilir hale getirmekteyiz.
Neden Biz ?
2006 Yılından beri faaliyet gösteren Tekin Yapı altyapı ve çevre düzenleme projeleriyle şehir hayatını daha yaşanabilir hale getirmeyi prensip edinmiştir. Yaptığı gerek yol ve sokak açma işlerinde , gerekse altyapı projelerinde toplum ve çevre menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak en kaliteli hizmeti sağlamaya çalışmaktadır .Gelişmekte olan ülkelerin ortak sorunlarından biri maalesef altyapı çalışmalarının yetersizliği ve kalitesizliğidir. Bu kalitesiz çalışmalar neticesinde aynı yolların ve sokakların tekrar tekrar yapılması...
Duyurular